A ponte que nos une
é estar ausentes

Naceu en inverno
rodeada de castiñeiros.
Casi primavera.

 

A Coruña, Galicia, 1994

Actualmente vivindo en Madrid

 
34 638 722 232

hello@carlasouto.com

@rascarla